Reglament cursa 10,5 km

REGLAMENT CURSA 10,5 KM

 

  1. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

1.1. La participació en la cursa de muntanya Vinyes del Penedès implica l’acceptació del present reglament.

1.2. Per participar-hi s’ha de ser major d’edat el dia de la cursa. En cas de ser menor és obligatori presentar una autorització del pare, mare o tutor el dia de la cursa o fer-la el mateix dia.

1.3. La carrera podrà acollir un límit màxim de 200 corredors.

1.4. La inscripció NO CONFIRMA la plaça sense el corresponent pagament d’aquesta.

 L’assignació de places es regirà per estricte ordre d’ingrés, fins a completar la totalitat de participants esmentats en l’apartat anterior.

1.5. L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduir el nombre de places. Aquesta modificació seria anunciada a la web oficial de la carrera.

1.6. La cursa de muntanya Vinyes del Penedès és una cursa que els corredors formalitzaran una inscripció per un recorregut de 10,5 km.

 

RECOLLIDA DE DORSALS

2.1. És obligatori portar el dorsal visible perquè l’organització pugui identificar als participants amb claredat en cada un dels controls.

2.2. La recollida de dorsals es farà dues hores abans del començament de la cursa en el punt d’acreditacions.

2.3. Per recollir el dorsal serà necessari presentar el passaport o el DNI i la fitxa federativa en cas d’estar federat o carnet de soci IPA.

 

CONTROLS

3.1. En cas que un corredor es trobi amb les escombres (personal encarregat de tancar la cursa), haurà d’abandonar en el proper avituallament.

3.2. Temps límit per a córrer la cursa 120 minuts

 

AVITUALLAMENTS

4.1. Durant el recorregut de la cursa hi haurà un punt d’avituallament aproximadament al kilòmetre 5 de la cursa, amb aigua per als corredors.

4.2. A l’arribada hi haurà aigua, fruita, etc.

 

PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS

5.1. L’organització podrà penalitzar amb temps o desqualificar aquells corredors que no compleixin les normes del present reglament.

 

RETIRADES

6.1. Els corredors que decideixin abandonar la cursa hauran de retirar-se en el punt de control o avituallaments. Només una lesió de gravetat justificarà que un participant abandoni en un altre punt del recorregut, ja que això implicaria un rescat sigui terrestre.

6.2. L’organització només es compromet a tornar als participants en el punt de sortida i arribada de la cursa, quan hagin abandonat en un control amb accés motoritzat.

6.3. L’organització no tornarà als participants que han abandonat fins que hagi finalitzat la cursa, per tal d’assegurar el desenvolupament òptim d’aquesta.

6.4. Els corredors que decideixin abandonar la cursa ho hauran de comunicar a l’organització.

 

EMERGÈNCIES

7.1. Els participants de la cursa hauran d’alertar en el punt de control o avituallament més pròxim qualsevol mena d’incidència.

7.2. Si un corredor està ferit els corredors estan obligats a parar-se per socórrer i prestar-li tota l’ajuda possible.

 

MEDI AMBIENT

8.1. Els participants hauran de conservar i preservar el medi en tot moment i limitar-se estrictament a tirar qualsevol mena de residus, a les zones d’avituallament.

 

RECORREGUT I MARCATGE

9.1. El recorregut estarà marcat amb personal d’organització i en trams possiblement amb guix i, cintes i cartells. Els trams del recorregut més tècnics estaran senyalitzats amb un cartell. En aquests punts extremeu la precaució.

9.2. És obligatori seguir l’itinerari marcat, així com passar per tots els avituallaments i control de pas establert.

9.3. Si la situació ho exigeix, l’organització podrà realitzar les modificacions que consideri necessàries.

9.4. L’organització es reserva el dret de suspendre la prova si la integritat física dels corredors està en perill o de variar el recorregut en condicions meteorològiques extremes.

 

“BRÍFING”

10.1. Tots els corredors hauran d’estar presents al “brífing” que es farà 10 minuts abans del començament de la cursa, a la línia de sortida.

10.2. En el “brífing” es donaran tots els detalls informatius i tècnics que el corredor necessita conèixer per afrontar el recorregut.

 

RESPONSABILITAT DEL CORREDOR

11.1. Els inscrits a la cursa participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat en la competició. Per aquest motiu, l’entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliure de qualsevol responsabilitat civil.

 

PROTECCIÓ DE DADES

12.1. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova.

 

DRETS D’IMATGE

13.1. Tots els corredors renuncien als seus drets d’imatge durant la carrera.

13.2. L’organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d’interès propi.

 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT

14.1. L’organització es reserva el dret de modificar el present reglament si les circumstàncies ho exigeixen.

14.2. L’organització es reserva el dret d’acceptar inscripcions el mateix dia de la cursa.

CATEGORIES

15.1. Es constitueixen de les diferents categories masculines i femenines:

– 1er, 2on, 3er General
– 1er, Alt Penedès
– 1er, Baix Penedès
– 1er, Garraf
– 1er, Junior menys de 19 anys
– 1er, Senior A de 20 a 25 anys
– 1er, Senior B de 26 a 30 anys
– 1er, Senior C de 31 a 35 anys
– 1er, Veterans A de 36 a 40 anys
– 1er, Veterans B de 41 a 45 anys
– 1er, Veterans C de 46 a 50 anys
– 1er, Master A de 51 a 55 anys
– 1er, Master B de 56 a 60 anys
– 1er, Master C de 60 a 65 anys
– 1er, Gran Master mes de 65 anys