Reglament Caminada popular 7 km

REGLAMENT CAMINADA POPULAR 7 KM

1. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

1.1. La participació en la caminada popular Vinyes del Penedes implica l’acceptació del present reglament.
1.2. Per participar-hi s’ha de ser major d’edat el dia de la cursa. En cas de ser menor cal anar acompanyat  del pare, mare o tutor el dia de la cursa.
1.3. La caminada podrà acollir un límit màxim de 200 participants.
1.4. La inscripció NO CONFIRMA la plaça sense el corresponent pagament de la mateixa. L’assignació de places es regirà per estricte ordre d’ingrés, fins a completar la totalitat de participants esmentat en l’apartat anterior.
1.5. L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduir el nombre de places. Aquesta modificació seria anunciada a la web oficial de la carrera.
1.6. La caminada popular Vinyes del Penedes és una caminada en que els participants formalitzaran una inscripció per un recorregut de 7 km.

 1. RECOLLIDA DE DORSALS

2.1. És obligatori portar el dorsal visible perquè l’organització pugui identificar als participants amb claredat.

2.2. La recollida de dorsals es farà una hora abans del començament de la caminada en el punt de recollida de dorsals.

2.3. Per recollir el dorsal serà necessari presentar algún tipus de document que acrediti la seva inscripció.

 1. CONTROLS

3.1. En cas que un participant es trobi amb les escombres ( personal encarregat de tancar la cursa), haurà de continuar sota la seva responsabilitat o abandonar en el proper avituallament.
3.2. Temps límit per a realitzar la caminada 90 minuts

 1. AVITUALLAMENTS

4.1. Durant el recorregut de la cursa aquest any no hi haurà avituallament degut a la COVID 19.
4.2. A l´arribada  hi haurà aigua, refrescos, begudes isotòniques, energètiques, fruita,etc..

 1. PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS

5.1. L’organització podrá retirar de la caminada aquells participants que no compleixin les normes del present reglament.

 1. RETIRADES

6.1. Els participants que decideixin abandonar la caminada hauran de retirar-se en el punt de control o avituallaments. Només una lesió de gravetat justificarà que un participant abandoni en un altre punt del recorregut, ja que això implicaria un rescat sigui terrestre.
6.2. L’organització només es compromet a tornar als participants en el punt de sortida i arribada de la cursa, quan hagin abandonat en un control amb accés motoritzat.
6.3. L’organització no tornarà als participants que han abandonat fins que hagi finalitzat la cursa, per tal d’assegurar el desenvolupament òptim d’aquesta.
6.4. Els participants que decideixin abandonar la cursa ho hauran de comunicar a l’organització.

 1. EMERGÈNCIES

7.1. Els participants de la caminada hauran d’alertar en el punt de control o avituallament més pròxim qualsevol tipus d’incidència.

 1. MEDI AMBIENT

8.1. Els participants hauran de conservar i preservar el medi en tot moment i limitar-se estrictament a tirar qualsevol tipus de residus, a les zones d’avituallament.

 1. RECORREGUT I MARCATGE

9.1. El recorregut estarà marcat amb personal d’organització i en trams possiblement amb guix i, cintes i cartells. Els trams del recorregut més tècnics estaran senyalitzats amb un cartell . En aquests punts extremeu la precaució.
9.2. És obligatori seguir l’itinerari marcat, així com passar per tots els avituallaments i control de pas establert.
9.3. Si la situació ho exigeix, l’organització podrà realitzar les modificacions que consideri necessàries.
9.4. L’organització es reserva el dret de suspendre la prova si la integritat física dels corredors està en perill o de variar el recorregut en condicions meteorològiques extremes.

 1. “BRÍFING”

10.1. Tots els corredors hauran d’estar presents al “brífing” que es farà 10 minuts abans del començament de la cursa, a la línia de sortida.
10.2. En el “brífing” es donaran tots els detalls informatius i tècnics que el corredor necessita conèixer per afrontar el recorregut.

 1. RESPONSABILITAT DEL CORREDOR

11.1. Els inscrits a la caminada participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat en la competició. Per aquest motiu, l’entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliure de qualsevol responsabilitat civil.

 1. PROTECCIÓ DE DADES

12.1. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova.

 1. DRETS D’IMATGE

13.1. Tots els participants renuncien als seus drets d’imatge durant la carrera.
13.2. L’organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d’interès propi.

 1. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT

14.1. L’organització es reserva el dret de modificar el present reglament si les circumstàncies ho exigeixen.
14.2. L’organització es reserva el dret d’acceptar inscripcions el mateix dia de la cursa.

 1. CATEGORIES

15.1. No hi ha cap tipus de categoría a la caminada popular ja que no es competitiva i no hi ha clasificació amb premis.